U bent hier: Home / Werkwijze

Werkwijze

Voor onze werkzaamheden geldt dat wij op basis van een kennismakingsgesprek een inschatting maken van de benodigde uren en vervolgens een offerte en opdrachtbevestiging opstellen. Daarin spreken we (behoudens onvoorziene veranderingen in de situatie) een vast bedrag per jaar of per opdracht af, gebaseerd op standaard tarieven. Het te betalen afgesproken jaarbedrag wordt door ons iedere maand in twaalf gelijke delen aan u gefactureerd.

Uiteraard geldt dat wij ook op basis van een vast uurtarief voor u de financiële administratie kunnen verzorgen. Ook dan zullen wij u maandelijks een factuur sturen, echter deze factuur wordt dan opgesteld op basis van de daadwerkelijk bestede uren en kan derhalve per maand verschillen. De verwerking van de salarisadministratie wordt door ons echter altijd uitgevoerd op basis van vaste prijzen per medewerker per maand.

Voorbeeld procedure:

U ontvangt aan het begin van de maand (start opdracht) van ons een “verzamel-ordner” met verschillende tabbladen. Als basis voor de inrichting van de ordner geldt een standaard structuur aangevuld met specifiek op uw bedrijf toegevoegde extra tabbladen. Gedurende de maand verzamelt u de financiële bescheiden in de “verzamel-ordner”, zoals bijvoorbeeld in- en verkoopfacturen, bank en kas betalingen, bankafschriften. Minimaal eenmaal per maand levert u de ordner aan bij Administratiekantoor Paap. Indien gewenst ontvangt u direct een lege “verzamel-ordner” met de voor uw bedrijf geldende specifieke indeling, zodat u het verzamelen en opbergen van de nog te verwerken administratie kunt continueren.

Na retour ontvangst van de “verzamel-ordner” met uw financiële gegevens verwerken wij uw administratie. Na verwerking ontvangt u van ons de ordner retour, inclusief de benodigde overzichten, zoals bijvoorbeeld de aangiften omzet- en loonbelasting. Tevens heeft u via de mee-kijkfunctie van ons Financiële Administratie pakket inzicht in het actuele resultaat en balans, de openstaande debiteuren en crediteuren (uiteraard over de gegevens die zijn verwerkt). Hierdoor bent u altijd op de hoogte van de meest actuele gegevens van uw onderneming.

Wij adviseren onze klanten om minimaal voor ieder item (tabblad) uit de “verzamel-ordner” eigen ordners aan te leggen. Vervolgens kunt u de verwerkte financiële gegevens uit de retour ontvangen “verzamel-ordner” opbergen en archiveren in deze ordners, waarmee u op een juiste wijze aan de noodzakelijke verplichtingen voor het aanhouden van een administratie voldoet.

Aan het eind van het kalenderjaar worden dan de jaarstukken en de aangifte(n) inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting opgemaakt.

Natuurlijk kunnen wij ook andere taken van u overnemen zoals bijvoorbeeld het factureren aan uw klanten.