U bent hier: Home / Diensten / Vereniging van Eigenaren / Administratief Beheer

Administratief Beheer

Veel werkzaamheden voor een VvE liggen op administratief gebied. Iedere VvE is verplicht een administratie bij te houden. Administratiekantoor Paap kan voor u de volgende werkzaamheden uitvoeren:

Administratie

 • Het maken en bijhouden van een eigenarenregister (ledenbestand),  ingeval van verhuur door eigenaren het bijhouden van register van bewoners;
 • Het (digitaal) archiveren en actief beheren van contracten ten behoeve van onder andere verzekeringen, onderhoudscontracten, schoonmakers en dergelijke;
 • Controleren op de naleving en het beheer van het huishoudelijk reglement, modelreglement bij splitsing alsmede de splitsings­akte;
 • Het (digitaal) archiveren van alle op de vereniging betrekking hebbende correspondentie;
 • Het verzorgen van de correspondentie van de VvE met overheden, verzekeringsmaatschappijen, nutsbedrijven, aannemers e.d.;
 • Administratief verwerken en zorgdragen voor het verhalen van schades op verzekeringen;
 • Het zorgdragen voor het voldoende verzekeren en/of verzekerd houden van het pand;
 • Het informeren van de leden, waaronder; het rondsturen van notulen en jaarrekeningen.
   

Vergaderingen

 • Organiseren en voorbereiden van de jaarvergadering, waaronder het versturen van de uitnodigingen, het in overleg opstellen van de agenda en het bijwonen van één algemene ledenvergadering per jaar, inclusief de notulering.
   

Bijstand bestuur

 • Het verlenen van assistentie bij het opstellen van huisregels middels een huishoudelijk reglement en toezien op naleving van deze regels.