U bent hier: Home / Diensten / Ondernemers / Omzetbelasting

Omzetbelasting

Omzetbelasting (btw)

Binnen de Europese Unie (EU) wordt omzetbelasting geheven volgens het btw-systeem. Dit systeem is geharmoniseerd, wat wil zeggen dat in elk EU-land op min of meer dezelfde wijze omzetbelasting wordt geheven. Het verschuldigde percentage wordt wel door de landen zelf bepaald.

Voor levering van goederen en voor diensten in nederland bestaan verschillende tarieven:

 • het 21%-tarief;
 • het 6%-tarief;
 • het 0%-tarief.
   

Welk tarief?

Het 0%-tarief geldt als u zaken doet met het buitenland. Het gaat dus om het exporteren van goederen naar landen binnen en buiten de EU. Het hanteren van het 0%-tarief is niet hetzelfde als het vrijgesteld zijn van btw. Als een levering belast is met het nultarief, houdt degene die de prestatie verricht, recht op aftrek van voorbelasting, terwijl bij vrijgestelde prestaties geen recht op aftrek van voorbelasting bestaat.

Het 6%-tarief geldt bijvoorbeeld voor de meeste voedings- en geneesmiddelen.

Voor goederen en diensten die niet onder de andere tarieven vallen, geldt het 21%-tarief. Dit is voor het merendeel van de goederen en diensten van toepassing.

Een juiste factuur

Om voor aftrek van voorbelasting in aanmerking te komen, moeten de facturen die u van uw leveranciers ontvangt op de juiste wijze zijn opgemaakt. Bovendien moet u de door u ontvangen facturen op de juiste manier in de administratie opnemen.

Als de factuur niet juist is opgesteld, mag u die voorbelasting niet aftrekken. Controleer van elke binnengekomen factuur of deze ten minste de volgende gegevens bevat:

 • een (opvolgend) nummer;
 • de datum van uitreiking van de factuur;
 • de datum waarop de levering of de dienst wordt verricht of is voltooid;
 • de naam en het adres van de ondernemer die de levering of de dienst verricht;
 • het btw-identificatienummer van de ondernemer die de levering of dienst verricht;
 • naam en adres van de afnemer aan wie de levering werd verricht of de dienst wordt verleend;
 • een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of verleende dienst;
 • de hoeveelheid (of omvang) en aard van de geleverde goederen of de verleende dienst;
 • het btw-bedrag uitgedrukt in euro’s
   

Wat kan administratiekantoor Paap voor u betekenen?

Het wordt in het algemeen niet aangeraden als u uw administratie niet zelf verzorgt om wel de aangifte zelf te verzorgen. Het ligt min of meer voor de hand dat degene die de administratie uitvoert, ook de aangifte omzetbelasting voor u verzorgt. Wij staan volledig achter dit standpunt. Als u uw financiële administratie bij ons onderbrengt verzorgen wij ook uw aangifte omzetbelasting.