U bent hier: Home / Diensten / Ondernemers / Jaarrekeningen

Jaarrekeningen

Waarvoor dient een jaarrekening?

De jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een bedrijf in het afgelopen jaar. Hierin staan onder andere een balans, resultatenrekening of winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, een toelichting op beide, het kasstroomoverzicht en de overige gegevens met daarin in bepaalde gevallen een accountantsverklaring (dit is bijvoorbeeld het geval bij een rechtspersoon met zeer veel personeel of een groot balanstotaal).

Er zijn een aantal redenen voor het opstellen van een jaarrekening elk met specifieke eisen. De eerste is de interne jaarrekening, deze jaarrekening is er ten behoeve van het voeren van de leiding van uw bedrijf. Hoe deze is samengesteld en wat er in komt is geheel afhankelijk van de onderneming aangezien er geen wettelijke bepalingen voor zijn. Dit geeft de vrijheid om hem zo in te richten dat het stuk het meest bruikbaar is voor de leiding. Het kan ook zo zijn dat u een jaarrekening moet opstellen omdat de wet dit eist. In dit geval moet u de jaarstukken deponeren bij de KvK. In dit geval moet bij het samenstellen rekening worden gehouden met geldende wettelijke eisen.

Moet u uw jaarrekening deponeren bij de KvK?

Wie? In een aantal gevallen zult u uw jaarrekening moeten deponeren bij de Kamer van Koophandel. Of dat in uw geval geldt, is met name afhankelijk van de rechtsvorm waarin u uw bedrijf uitoefent. Als eenmanszaak, maatschap of V.O.F. bent u niet tot publicatie verplicht, een BV is daarentegen altijd tot publicatie verplicht.

Wat? U hoeft niet uw volledige balans en verlies- en winstrekening met een uitgebreide toelichting bij de Kamer van Koophandel neer te leggen. U kunt volstaan met zogeheten `publicatiestukken’. Wat u precies moet deponeren, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming.

Wat kan Administratiekantoor Paap voor u betekenen?

Wij kunnen voor u de jaarrekening opstellen. Ongeacht of dit gaat om een interne jaarrekening of de publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel. Als u verplicht bent om bij deze stukken een accountantsverklaring te leveren kunnen wij dit met behulp van ons uitgebreide netwerk begeleiden en verzorgen.