U bent hier: Home / Diensten / Ondernemers / Financiële administratie

Financiële administratie

De financiële administratie als basis voor uw beslissingen

Dagelijks neemt u tal van beslissingen. Bij beslissingen welke financiële consequenties hebben (en dat zijn dus bijna alle beslissingen), kunnen de gegevens uit uw administratie u helpen de juiste keuzes te maken.

Zonder administratie heeft u geen enkel zicht op de status van uw financiën. Hebben uw afnemers de rekeningen betaald? Wat moet u nog betalen aan uw leveranciers? Wat komt de deurwaarder hier doen? Dit zijn zo enkele vragen die u alleen kunt beantwoorden als u een administratie voert. Het is duidelijk dat het anders snel verkeerd kan lopen met u en uw bedrijf.  Het correct en professioneel voeren van een administratie is daarom een bittere noodzaak.

Administratieplicht volgens het belastingrecht

Buiten het feit dat u een administratie moet voeren voor het besturen van uw bedrijf, heeft u de verplichting om een administratie te voeren ten behoeve van de heffing en inning van belastingen. Dit is opgenomen in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR).

Voor de belastingwet zijn administratieplichtig:

 • lichamen (zoals een BV, een stichting of een vereniging);
 • natuurlijke personen die:
  • een bedrijf of beroep uitoefenen;
  • als ondernemer winst uit onderneming genieten;
  • inhoudingsplichtig zijn voor de loonbelasting;
  • een werkzaamheid in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 verrichten.

Het belastingrecht stelt zware eisen aan de administratie. Zo is volgens het belastingrecht het niet of niet- deugdelijk voeren van een administratie strafbaar. Hieruit kunnen boetes of sancties worden opgelegd. De belastingdienst beschikt daarnaast over een zeer krachtige sanctie: de omkering van de bewijslast. Als u geen aangifte doet, geen of onvoldoende gegevens verstrekt of als uw administratie niet aan de eisen voldoet, mag de Belastingdienst zelf de hoogte van de aanslag berekenen.

Het is onnodig u te vertellen dat de Belastingdienst uw inkomen zeker niet te voorzichtig zal inschatten. U moet vervolgens aantonen dat de berekening van de Belastingdienst onjuist is en waarom dit het geval is. Het is duidelijk dat dit niet meevalt als u niet over een goede administratie beschikt.

Wat kan Administratiekantoor Paap voor u betekenen?

Het is duidelijk dat er nogal wat eisen aan de administratie worden gesteld. U kunt natuurlijk uw administratie zelf voeren, maar het is meestal verstandiger om hiervoor een deskundige in te schakelen. Realiseer namelijk een aantal zaken goed. Beschikt u over voldoende kennis? De aanschaf van de software kan een dure aangelegenheid zijn. Heeft u voldoende tijd? Een administratie voeren kost nou eenmaal tijd, dit is tijd die niet meer geïnvesteerd wordt in uw bedrijf.

Wij kunnen uw administratie professioneel verwerken, zodat u:

 • geen administratieve zorgen heeft;
 • op grond van uw administratie de beste beslissingen kan maken;
 • voldoet aan de eisen van het belastingrecht;
 • meer tijd over houdt voor uw bedrijf;
 • geen dure software hoeft aan te schaffen;
 • altijd een duidelijk en inzichtelijke administratie heeft;
 • geen verdiensten misloopt, omdat u niet weet of uw afnemers betaald hebben.
   

Alles omvattend

U kunt er dus samen met ons voor zorgen dat uw bedrijf ontplooid tot een stabiele, gezonde en winstgevende onderneming. Dat staat voor jarenlang succes waarbij wij uw gehele administratie verzorgen zodat u met volle overgave kan ondernemen.